0722.523.785 Bd. Unirii, bloc 10 BCD, parter, camera 8, Buzău, jud. Buzău

Perenitatea studiului „Perit-au dacii?” – Hașdeu

simboluri-dacicie-perit-au-dacii-hasdeu-origini

Concepţiile gnoseologice, idealurile, aspiraţiile, credinţele, mentalităţile, obiceiurile, paradigma moral-creativ-estetică, într-un cuvânt, acea „matrice stilistică a spiritualităţii” unui popor, de care vorbea L. Blaga în „Spaţiul mioritic”, se regăsesc, profund şi complex, definitoriu şi caracterizator, în tot ceea ce a făurit el în timp.

Read More »

Al XVI-lea congres internațional de dacologie la Buzău

AL XVI–LEA CONGRES INTERNAŢIONAL DE DACOLOGIE Buzău, 9 – 12 iulie 2015 Fundaţia ORIGINI CARPATICE împreună cu DACIA REVIVAL INTERNATIONAL SOCIETY Inc., New York, organizează cel de al XVI-lea Congres Internaţional de Dacologie la Buzău, în zilele de 9 – 12 iulie 2015. Sosirea participanţilor la Buzău: joi, 9 iulie, începând cu ora 15,00, la […]

Read More »

Valea Bălănesei

trovantii-de-la-ulmet

Acest râu s-a născut din lumină şi din lacrimile pustnicilor rugători, în „noaptea cvasifeudală” a sihăstriilor munţilor Ivăneţului. Obârşia lui, aflată sub „tăietura dreaptă şi prăpăstioasă” a vârfului omonim, este formată din izvoarele zglobii ale Ivăneţului şi Goideştilor care,…

Read More »

Simbolistica dacică

Simbolistica-heraldica-Armatei-Diviziei-2-Infanterie-Getica-

Ştiinţa heraldicii, componentă importantă a istoriei, s-a dezvoltat, la noi, începând cu secolul al XIX-lea, devenind, în timp, o disciplină riguroasă, pătrunsă, încă de la crearea oştirii pământene (1830), în flamurile de luptă ale armatei.

Read More »