0722.523.785 Bd. Unirii, bloc 10 BCD, parter, camera 8, Buzău, jud. Buzău

Fundatia Origini Carpatice

Fundația Origini carpatice s-a înființat prin hotărârea Adunării generale din 28 februarie 2015 a asociației Origini, ca succesoare a acesteia.

Prin Hotărârea nr. 1 din 9 aprilie 2015 a Judecătoriei Buzău, Fundația Origini Carpatice a devenit persoană juridică și a fost înscrisă în Registrul asociații și fundații aflat la Grefa Judecătoriei Buzău sub nr. 1 din 24 aprilie 2015.

Fundaţia ORIGINI CARPATICE are ca scop cunoaşterea şi punerea în valoare  a ţinuturilor de la Curbura Carpaţilor, a spaţiului carpato – dunăreano – pontic, în general dar și:

 • cunoașterea şi promovarea istoriei adevărate a traco-geto-dacilor-valaho-românilor, strămoşii reali ai poporului român, coborând până la atlanto-pelasgi
 • promovarea tradiţiilor, artelor, culturii şi obiceiurilor autentice româneşti;
 • revitalizarea meşteşugurilor şi ocupaţiilor tradiţionale;
 • a tratamentelor naturiste; realizarea de programe pentru trasarea direcţiilor de dezvoltare în viitor a neamului românesc în spiritul zestrei transmisă de strămoşi;
 • promovarea de programe pentru prezervarea, protejarea, restaurarea şi/sau punerea în valoare a monumentelor istorice şi culturale;
 • stimularea revenirii la viaţa spirituală şi la morala autentic românească;
 • susţinerea financiară / materială a activităţii instituţiilor, asociaţiilor sau fundaţiilor care promovează şi susţin cercetarea, arta, cultura, istoria, patrimoniul material şi spiritual; susţinerea creatorilor aflaţi în dificultate socio-profesională;
 • atragerea de fonduri pentru susţinerea programelor proprii de cercetare istorică, socială, economică, de turism cultural, ecologic şi rural, de protecţie a mediului etc.
adunarea-generala-fundatia-origini-feb-2015

Imagine de la adunarea generală a asociației Origini din 28 februarie 2015.

fundatia-origini-delegatie-la-congresul-de-dacologie-2014

Delegația asociației Origini Buzău pe scena celui de-al XIV-lea Congres internațional de dacologie, Oradea, 18-19 august 2014, împreună cu dr. Napoleon Săvescu, dr. Alexander Roderwald, dr. Cornelia Cardoș, dr. Gheorghe Funar.

Fundația Origini Carpatice este persoană juridică română, fără scop lucrativ, neguvernamentală, apolitică, non-profit, independentă, care funcționează în baza autonomiei profesionale, își desfășoară activitatea cu respectarea prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, a O.G. nr. 37/2003 cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 246/2005, a Actului constitutiv, a Statutului și a Regulamentului de organizare și funcționare, în conformitate cu prevederile Constituției și ale legislației în vigoare.

Fundația Origini Carpatice continuă activitatea Asociației Origini, preia activele și pasivele acesteia, inclusiv vechimea acesteia. Membrii Asociației Origini pot deveni membri ai Fundației Origini Carpatice, la cerere.

Fundația Origini Carpatice este condusă de Consiliul Director format din:

 • Ștefan Davidescu, președinte;
 • Eugen Ciobanu, prim-vicepreședinte;
 • Eugen – Marius Constantinescu, vicepreședinte;
 • Valeriu Șușnea, vicepreședinte;
 • Ion Olteanu, secretar general;
 • Horia Blănaru, membru;
 • Nicolae Ioanițescu, membru;

a. Patrimoniul inițial al Fundației Origini Carpatice se constituie din suma de 100.000 lei, depusă în contul Fundației la Banca Transilvania, Sucursala Buzău, și este destinat exclusiv realizării obiectului Fundației.

b. Patrimoniul ulterior al Fundației Origini Carpatice se constituie din bunuri mobile și imobile și din mijloace financiare atrase pentru realizarea scopului și obiectivelor sale, precum și din rezervele plasate.

Proiecte: 

 • Monumentul Național „Deceneu și Dacii”
 • Satul Dacic
 • Satul Sănătății
 • Congresul Internațional de Dacologie
  manifestare anuală permanentă
 • Universitatea de vară – Poiana Pinului Buzău
  manifestare anuală permanentă

Informații și înscrieri la:
Tel: 0788 234 272
email: office(at)fundatiaorigini.ro

Distribuie: