0722.523.785 Bd. Unirii, bloc 10 BCD, parter, camera 8, Buzău, jud. Buzău

Documente Juridice

ACT CONSTITUTIV al Fundaţiei ORIGINI CARPATICE

FONDATORII ȘI OBIECTUL ACTULUI CONSTITUTIV

Subsemnații:

 1. DAVIDESCU ŞTEFAN, cetăţean român, domiciliat în Buzău, judeţul Buzău;
 2. CÂMPEANU CĂTĂLIN, cetăţean român,  domiciliat în sat Grăjdana, com. Tisău, judeţul Buzău;
 3. IOANIȚESCU NICOLAE, cetățean român, domiciliat în Buzău, judeţul Buzău;
 4. STANCIU CORNEL, cetăţean român, domiciliat în Buzău,  judeţul Buzău;
 5. OLTEANU ION, cetăţean român, domiciliat în Buzău, judeţul Buzău;
 6. CIOBANU EUGEN, cetăţean român, domiciliat în Buzău, judeţul Buzău;
 7. MILEA MIHAIL, cetăţean român, domiciliat în Buzău, județul Buzău;
 8. ŞUŞNEA VALERIU, cetăţean român, domiciliat în Buzău, judeţul Buzău;
 9. TARARA GHEORGHE, cetăţean român, domiciliat în Buzău, judeţul Buzău;
 10. NIŢĂ AUREL, cetăţean român, domiciliat în comuna Cernăteşti, judeţul Buzău;
 11. CONSTANTINESCU EUGEN – MARIUS, cetăţean român, domiciliat în Buzău, judeţul Buzău;
 12. BLĂNARU HORIA, cetăţean român, domiciliat în Buzău, județul Buzău;
 13. POPESCU LAURENȚIU, domiciliat în Buzău, județul Buzău;
 14. RACHIERU TITU, cetăţean român, domiciliat în Buzău, județul Buzău;
 15. BÂLDEA SABIN, cetăţean român, domiciliat în Buzău, judeţul Buzău;
 16. MUȘAT NICOLAE, cetăţean român, domiciliat în Buzău, judeţul Buzău;
 17. BOZIOREANU MARIUS ADRIAN, cetăţean român, domiciliat în Buzău, judeţul Buzău;
 18. CONSTANTINESCU DANIELA, cetăţean român, domiciliat în Buzău, judeţul Buzău;
 19. RAŢIU DOMNIŢA CORINA, cetăţean român, domiciliat în Braşov, judeţul Braşov;
 20. TUZU GHEORGHE, cetăţean român, domiciliat în comuna Săgeata, judeţul Buzău;
 21. TUZU ŞTEFAN, cetăţean român, domiciliat în Buzău, judeţul Buzău;
 22. MANOLEA PAVEL, cetăţean român, domiciliat în Buzău, judeţul Buzău;
 23. OPREA ELISABETA LUMINIȚA, cetăţean român, domiciliat în Buzău, judeţul Buzău;
 24. DOBRE MARIA, cetăţean român, domiciliat în Buzău, judeţul Buzău;
 25. PITIȘ CORNEL, cetăţean român, domiciliat în Buzău, judeţul Buzău;
 26. CONSTANTIN NICUȘOR, cetăţean român, domiciliat în Buzău, judeţul Buzău;
 27. NEGOIŢĂ DUMITRU, cetăţean român, domiciliat în Buzău, judeţul Buzău.
 28. ALSTANEI CONSTANTIN ACHIM, cetăţean român, domiciliat în Buzău, judeţul Buzău.

înfiinţăm Fundaţia ORIGINI CARPATICE.
Fundaţia ORIGINI CARPATICE este persoană juridică română, de drept privat, non – profit, neguvernamentală, apolitică şi independentă, constituită în baza O. G. nr. 26 / 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările ulterioare, a O. G. nr. 37 / 2003 pentru modificarea şi completarea O. G. nr. 26 / 2000, a Legii nr. 246 / 2005, a prezentului Act constitutiv, a Statutului, a Regulamentului de organizare și funcționare şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei şi ale legislaţiei în vigoare.
Fundaţia ORIGINI CARPATICE continuă activitatea Asociaţiei Origini, preia activele şi pasivul acesteia, inclusiv vechimea acesteia. Membrii Asociaţiei ORIGINI pot deveni membri ai Fundaţiei ORIGINI CARPATICE.

 1. SCOPUL Fundaţiei ORIGINI CARPATICE este cunoaşterea şi punerea în valoare a ţinuturilor de la Curbura Carpaţilor şi a spaţiului carpato – dunăreano – pontic, iniţierea şi susţinerea de proiecte şi programe culturale, cunoaşterea şi promovarea istoriei adevărate a traco – geto – dacilor stămoşii poporului român, promovarea artelor, tradiţiilor, culturii autentice româneşti, prezervarea, protejarea, restaurarea şi / sau punerea în valoare a monunmentelor istorice şi culturale, susţinerea unor acţiuni de spiritualitate şi religie, iniţierea de programe sociale şi de susţinere financiară / materială a activităţii proprii cât și a instituţiilor, asociaţiilor sau fundaţiilor care au ca obiectiv susţinerea culturii, artei, patrimoniului, istoriei, protecţia persoanelor dezavantajate social, a creatorilor aflaţi în dificultate socio – profesională, colectarea de fonduri pentru susţinerea / iniţierea unor programe în domeniile cultural, istoric, artistic, social, de ecoturism, turism cultural şi rural, activităţi de ecologizare a mediului.
 1. DENUMIREA este Fundaţia ORIGINI CARPATICE.
 2. SEDIUL Fundaţiei ORIGINI CARPATICE este în Buzău, str. Col. Buzoianu, nr. 94.
 3. Fundaţia ORIGINI CARPATICE va funcţiona pe termen nedeterminat.

PATRIMONIUL INIȚIAL al Fundaţiei ORIGINI CARPATICE se constituie din suma de 100.000 lei depusă la Banca Transilvania, Sucursala Buzău.

 • Fundaţia ORIGINI CARPATICE este condusă de Consiliul Director format din șapte membri, anume:

Davidescu Ştefan, preşedinte;
Ciobanu Eugen, prim-vicepreședinte;
Constantinescu Eugen – Marius, vicepreşedinte;
Șușnea Valeriu, vicepreşedinte;
Olteanu Ion, secretar general;
– Blănaru Horia, membru;
– Ioaniţescu Nicolae, membru.

 1. Activitatea economico – financiară a Fundaţiei Origini va fi controlată de un Cenzor.
 2. Domnul Davidescu Ştefan este împuternicit să desfăşoare procedura pentru dobândirea personalităţii juridice a Fundaţiei ORIGINI CARPATICE.

 

STATUTUL FUNDAȚIEI ORIGINI CARPATICE

Capitolul I. FONDATORII, DENUMIREA, NATURA, SEDIUL, DURATA
Capitolul II: SCOPUL, OBIECTUL ACTIVITĂȚII, PATRIMONIUL
Capitolul III: MEMBRII FUNDAȚIEI
Capitolul IV: CONDUCEREA FUNDAȚIEI
Capitolul V: CONTROLUL ACTIVITĂȚII ECONOMICO – FINANCIARE
Capitolul VI: ÎNCETAREA EXISTENŢEI PERSOANEI JURIDICE
Capitolul VII: DISPOZIŢII FINALE
Capitolul I: FONDATORII, DENUMIREA, NATURA, SEDIUL, DURATA
Art. 1. FONDATORII Fundaţiei ORIGINI CARPATICE sunt:

 1. DAVIDESCU ŞTEFAN, cetăţean român, domiciliat în Buzău, judeţul Buzău;
 2. CÂMPEANU CĂTĂLIN, cetăţean român, domiciliat în sat Grăjdana, com. Tisău, judeţul Buzău;
 3. IOANIȚESCU NICOLAE, cetățean român, domiciliat în Buzău, judeţul Buzău;
 4. STANCIU CORNEL, cetăţean român, domiciliat în Buzău, judeţul Buzău;
 5. OLTEANU ION, cetăţean român, domiciliat în Buzău, judeţul Buzău;
 6. CIOBANU EUGEN, cetăţean român, domiciliat în Buzău, judeţul Buzău;
 7. MILEA MIHAIL, cetăţean român, domiciliat în Buzău, judeţul Buzău;
 8. ŞUŞNEA VALERIU, cetăţean român, domiciliat în Buzău, judeţul Buzău;
 9. TARARA GHEORGHE, cetăţean român, domiciliat în Buzău, judeţul Buzău;
 10. NIŢĂ AUREL, cetăţean român, domiciliat în comuna Cernăteşti, judeţul Buzău;
 11. CONSTANTINESCU EUGEN – MARIUS, cetăţean român, domiciliat în Buzău,  judeţul Buzău;
 12. BLĂNARU HORIA, cetăţean român, domiciliat în Buzău, județul Buzău;
 13. POPESCU LAURENȚIU, cetăţean român, domiciliat în Buzău, județul Buzău;
 14. RACHIERU TITU, cetăţean român, domiciliat în Buzău, județul Buzău;
 15. BÂLDEA SABIN, cetăţean român, domiciliat în Buzău, judeţul Buzău;
 16. MUȘAT NICOLAE, cetăţean român, domiciliat în Buzău, judeţul Buzău;
 17. BOZIOREANU MARIUS ADRIAN, cetăţean român, domiciliat în Buzău, judeţul Buzău;
 18. CONSTANTINESCU DANIELA, cetăţean român, domiciliat în Buzău, judeţul Buzău;
 19. RAŢIU DOMNIŢA CORINA, cetăţean român, domiciliat în Braşov, judeţul Braşov;
 20. TUZU GHEORGHE, cetăţean român, domiciliat în comuna Săgeata, judeţul Buzău;
 21. TUZU ŞTEFAN, cetăţean român, domiciliat în Buzău, judeţul Buzău;
 22. MANOLEA PAVEL, cetăţean român, domiciliat în Buzău, judeţul Buzău;
 23. OPREA ELISABETA LUMINIȚA, cetăţean român, domiciliat în Buzău, judeţul Buzău;
 24. DOBRE MARIA, cetăţean român, domiciliat în Buzău, judeţul Buzău;
 25. PITIȘ CORNEL, cetăţean român, domiciliat în Buzău, judeţul Buzău;
 26. CONSTANTIN NICUȘOR, cetăţean român, domiciliat în Buzău, judeţul Buzău;
 27. NEGOIŢĂ DUMITRU, cetăţean român, domiciliat în Buzău, judeţul Buzău.
 28. ALSTANEI CONSTANTIN ACHIM, cetăţean român, domiciliat în Buzău, judeţul Buzău.

Art. 2. DENUMIREA este Fundaţia ORIGINI CARPATICE.Art. 3. Fundaţia ORIGINI CARPATICE este persoană juridică română, de drept privat, non – profit, neguvernamentală, apolitică şi independentă, constituită în baza O. G. nr. 26 / 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările ulterioare, a O. G. nr. 37 / 2003 pentru modificarea şi completarea O. G. nr. 26 / 2000, a Legii nr. 246 / 2005, a Actului  constitutiv, a prezentului Statut, a Regulamentului de organizare şi funcţionare şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei şi ale legislaţiei în vigoare.
Fundaţia ORIGINI CARPATICE continuă activitatea Asociaţiei Origini, preia activele şi pasivul acesteia, inclusiv vechimea acesteia. Membrii Asociaţiei ORIGINI pot deveni membri ai Fundaţiei ORIGINI CARPATICE.
Art. 4. SEDIUL Fundaţiei ORIGINI CARPATICE este în Buzău, str. Col. Buzoianu, nr. 94, judeţul Buzău.
Schimbarea sediului se face prin hotărâre a Consiliului Director, cu respectarea formalităţilor prevăzute de O. G. nr. 26 / 2000 cu modificările şi completările ulterioare.
Consiliului Director înfiinţează sucursale şi / sau filiale în ţară şi / sau în străinătate, cu respectarea prevederilor legale.
Art. 5. Fundaţia ORIGINI CARPATICE se constituie pe durată nederminată, cu începere de la data înscrierii hotărârii judecătoreşti de înfiinţare în Registrul special de persoane juridice – fundaţii.
Art. 6. Domnul Davidescu Ştefan, legitimat cu C. I. seria XZ nr. 569353, domiciliat în Buzău, str. Unirii, bl. 10 B, ap. 15, judeţul Buzău, este împuternicit să desfăşoare procedura pentru dobândirea personalităţii juridice a Fundaţiei ORIGINI CARPATICE.
Capitolul II. SCOPUL, OBIECTUL, PATRIMONIUL FUNDAŢIEI
Art. 7. SCOPUL Fundaţiei ORIGINI CARPATICE. Afirmând asumarea cu responsabilitate a aplicării deontologiei şi criteriilor profesionalismului în domeniile cercetării, istoriei, culturii, artei, al patrimoniului cultural, spiritual şi social, Fundaţia ORIGINI CARPATICE îşi propune ca scop cunoaşterea şi punerea în valoare a ţinuturilor de la Curbura Carpaţilor şi a spaţiului carpato – dunăreano – pontic; iniţierea şi susţinerea de proiecte şi programe culturale; cunoaşterea şi promovarea istoriei adevărate a traco – geto – dacilor – valaho – românilor, stămoşii reali ai poporului român, cu coborârea până la atlanto – pelasgi; promovarea artelor, tradiţiilor, culturii autentice româneşti; prezervarea, protejarea, restaurarea  şi / sau punerea în valoare a monumentelor istorice şi culturale; realizarea unor programe pentru trasarea direcţiilor de dezvoltare în viitor a neamului românesc în spiritul zestrei transmisă de strămoşi; iniţierea de programe sociale şi de susţinere financiară / materială a activităţii proprii, a instituţiilor, asociaţiilor sau fundaţiilor care au ca obiectiv promovarea şi susţinerea cercetării, istoriei, artei, culturii, patrimoniului cultural şi spiritual; protecţia persoanelor dezavantajate social, a creatorilor aflaţi în dificultate socio – profesională; colectarea de fonduri pentru susţinerea / iniţierea activității proprii și a unor programe în domeniile cultural, istoric, artistic, social, de ecoturism, turism cultural și rural, activități de ecologizare a mediului.
Art. 8. OBIECTUL PRINCIPAL AL FUNDAŢIEI
Obiectul principal al activităţii Fundaţiei ORIGINI CARPATICE consistă în:
– organizarea de conferinţe, reuniuni, colocvii, simpozioane, congrese interne şi internaţionale, cursuri, concursuri, vizând implementarea principiilor democratice în domeniile istoriei, cercetării, culturii, artelor plastice, teatrului şi filmului, patrimoniului material şi spiritual, naţional şi internaţional, pentru racordarea creaţiei româneşti la spaţiul cultural european şi mondial;
– organizarea de studii în domeniile: istorie locală şi naţională, schituri rupestre, legende şi mituri, numismatică şi filatelie, arhitectură tradiţională, tehnică şi artă populară, tradiţii şi obiceiuri populare, medicină şi farmacologie tradiţională, spiritualitate şi religie, meșteșuguri populare, geografia locurilor, monumente ale naturii, peşteri, floră, faună, ecoturism, turism cultural şi rural;
– organizarea de acţiuni dedicate omagierii marilor creatori din domeniul cercetării, culturii şi al celor şapte arte;
– antrenarea unor personalităţi de seamă, buni specialişti, în elaborarea unui proiect de ţară „România – Grădina Maicii Domnului”, pentru trasarea direcţiilor principale de dezvoltare în viitor, în spiritul zestrei transmisă de strămoşii noştri traco – geto – daci;
– promovarea diversificării cercetării ştiinţifice, a cercetării creaţioniste şi a creaţiei artistice;
– susţinerea financiară / materială şi promovarea proiectelor de cercetare care vizează buna cunoaştere a istoriei adevărate a poporului român în vatra strămoşească, a proiectelor şi programelor din domeniile cultural şi artistic, în general;
– susţinerea participării unor studenţi, tineri absolvenţi, a unor personalităţi afirmate, a altor creatori la realizarea proiectelor şi programelor iniţiate de Fundaţie;
– iniţierea, editarea, tipărirea, promovarea şi / sau susţinerea unor publicaţii de profil ştiinţific, cultural, de promovare a valorilor ştiinţei, artei şi culturii, realizarea de materiale promoţionale pentru prezentarea scopului, obiectivelor şi acţiunilor Fundaţiei sau ale altor instituţii de profil;
– achiziţionarea unor lucrări de cercetare, artistice, literare, dramatice şi susţinerea promovării acestora;
– cooperarea şi colaborarea cu organisme, specialişti şi creatori din structuri de stat sau private, interne şi / sau internaţionale, vizând obţinerea de date, mijloace tehnice sau financiare pentru susţinerea proiectelor şi programelor Fundaţiei;
– promovarea cunoşterii spirituale înalte prin organizarea de cursuri, conferinţe, simpozioane, dezbateri de profil;
– reprezentarea, susţinerea şi promovarea intereselor Fundaţiei şi ale membrilor acesteia în relaţiile cu autorităţile publice şi private, interne şi internaţionale;
– elaborarea, realizarea şi / sau susţinerea unor proiecte, documentaţii şi programe pentru prezervarea, protejarea, restaurarea şi / sau valorificarea monumentelor istorice şi culturale;
– promovarea relaţiilor de cooperare şi colaborare în procesul de integrare europeană, în special pentru domeniile cercetare, patrimoniu, arte, cultură, pentru păstrarea specificului românesc;
– sondarea opiniei publice cu privire la domeniile de activitate şi la rezultatele Fundaţiei şi valorificarea rezultatelor sondajelor iniţiate și / sau realizate;
– organizarea şi susţinerea de programe de perfecţionare a specialiştilor din domeniile cercetării, ştiinţelor creaţioniste, artei, culturii, patrimoniului cultural, asistenţei sociale, integrării europene;
– colectarea de fonduri pentru sprijinirea acţiunilor proprii şi al altor fundaţii sau asociaţii care activează în domeniile care fac obiectul de activitate al Fundaţiei;
– organizarea unor cursuri pentru formarea de meseriaşi în domeniul meşteşugurilor populare tradiţionale, cu scopul menţinerii şi transmiterii acestora generaţiilor viitoare;
– organizarea unor activităţi de producţie în domeniul meşteşugurilor populare tradiţionale;
– organizarea activităţilor de colectare a plantelor medicinale, prelucrarea şi valorificarea produselor obţinute;
– organizarea unor activităţi apicole, colectarea de miere şi produse apicole, prelucrarea şi valorificarea produselor melifere / apicole;
– susţinerea materială sau financiară a unor copii şi tineri performanţi pentru continuarea studiilor şi / sau activităţilor prin care pot obţine o profesie sau o calificare;
– acordarea de consultanţă şi consiliere persoanelor interesate, în domeniile mai sus menţionate;
– acordarea de asistenţă juridică şi de specialitate membrilor Fundaţiei, altor specialişti care activează în domeniile cercetării, istoriei, cunoaşterii şi protejării patrimoniului, artei, tradiţiilor, culturii, al asistenţei sociale, al protecţiei copiilor şi persoanelor de vârsta a treia.
Art. 9. Fundaţia ORIGINI CARPATICE poate înfiinţa societăţi comerciale proprii, conform prevederilor legale, inclusiv a prevederilor Art. 14 din O. G. nr. 26 / 2000; poate organiza şi dezvolta activităţi economice proprii în vederea autofinanţării și finanțării, precum şi alte activităţi prevăzute de lege, pentru realizarea scopului şi obiectului său de activitate.Art. 10. PATRIMONIUL FUNDAŢIEI

 1. Patrimoniul iniţial al Fundaţiei ORIGINI CARPATICE se constituie din suma de 100.000 lei, depusă în contul Fundaţiei la Banca Transilvania, Sucursala Buzău, şi este destinat exclusiv realizării scopului şi obiectului Fundaţiei.
 2. Patrimoniul ulterior al Fundaţiei ORIGINI CARPATICE se constituie din bunuri mobile şi imobile şi din mijloace financiare atrase pentru relizarea scopului şi obiectivelor sale, precum şi din rezerve plasate.

Patrimoniul Fundaţiei nu poate fi grevat de datorii sau arierate ale fondatorilor sau ale membrilor Fundaţiei.

 1. Resursele Fundaţiei ORIGINI CARPATICE se formează din:

– dobânzi şi dividente rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
– dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Fundaţie;
– subvenţii şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
– fonduri nerambursabile din programe de finanţare naţionale, europene şi ale S. U. A.;
– donaţii sau subvenţii ale colectivităţilor locale, ale organismelor publice sau particulare, naţionale sau internaţionale, fără a afecta scopul legitim al Fundaţiei şi apărarea intereselor poporului român;
– sponsorizări de la persoane fizice sau juridice din ţară sau din străinătate; acestea nu pot fi grevate / condiţionate de obligaţii contrare scopului Fundaţiei;
– venituri realizate din activităţi culturale şi din servicii prestate unor instituţii, organisme, asociaţii, fundaţii, persoane fizice sau juridice, conform cu scopul şi obiectul Fundaţiei;
– venituri realizate din activitatea de perfecţionare a specialiştilor din domeniile cercetării istoriei şi patrimoniului cultural, al ştiinţelor creaţioniste, naturii, artei, culturii, asistenţei sociale, integrării europene;
– dobânzi bancare, cota de până la 1% din profitul membrilor asociaţi, cota de 10% din veniturile obţinute de sucursalele şi / sau filialele Fundaţiei din sponsorizări, donaţii sau contribuţii etc.;
– contribuţiile membrilor Fundaţiei;
– venituri realizate din activităţi economice directe, cu caracter accesoriu, în strânsă legătură cu scopul principal al Fundaţiei.

 1. Doanţiile sau sponsorizările destinate expres de către autorii finanţării unor activităţi precise, cum ar fi decernarea unor premii sau acordarea de burse, pot purta numele autorilor.

Donatorii pot fi persoane fizice sau juridice române sau străine.
Sunt acceptate numai contribuţiile, donaţiile sau sponsorizările care corespund scopului şi obiectivelor Fundaţiei.

 1. Pentru creşterea, consolidarea şi asigurarea patrimoniului său, Fundaţia poate achiziţiona bunuri, know-how, drepturi de copyright, bonuri de tezaur etc., pe care le poate păstra sau le poate înstrăina; poate efectua investiţii în bunuri mobile sau imobile; poate constitui depozite bancare, dacă operaţiunile respective contribuie la dezvoltarea patrimoniului său, cu respectarea prevederilor legale.
 2. Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, Fundaţia poate folosi resursele sale financiare în scopul acordării de premii, burse, ajutoare materiale şi / sau financiare, pentru susţinerea participării membrilor săi, a asociaţilor sau a unor specialişti de prestigiu la congrese, simpozioane, cursuri de specializare, la programe de cercetare, interne sau internaţionale; pentru organizarea, susţinerea sau promovarea unor activităţi de cercetare, a unor activităţi cultural-artistice, în ţară sau în străinătate; pentru realizarea unor programe interdisciplinare în parteneriat cu organisme de stat sau non-guvernametale, interne şi / sau internaţionale, în conformitate cu scopul şi obiectivele Fundaţiei.

Art. 11. RĂSPUDEREA PATRIMONIALĂ
Fundaţia ORIGINI CARPATICE răspunde prin patrimoniul propriu pentru toate angajamentele contractate în numele său de către reprezentanţii săi abilitaţi.
Membrii Fundaţiei ORIGINI CARPATICE nu răspund cu bunurile sau veniturile proprii pentru angajamentele Fundaţiei.
Art. 12. FOLOSIREA RESURSELOR
Resursele materiale şi băneşti obţinute de Fundaţie vor fi folsite pentru acoperirea cheltuielilor şi pentru finanţarea activităţilor destinate realizării scopului şi obiectului de activitate ale Fundaţiei.
Capitolul III. MEMBRI FUNDAŢIEI
Art. 13. MEMBRI FUNDAŢIEI
Fundaţia ORIGINI CARPATICE poate avea:

 1. Membri fondatori – sunt iniţiatorii Fundaţiei, care au contribuit la formarea patrimoniului financiar iniţial, semnează Actul constitutiv şi îşi însuşesc prezentul Statut;
 2. membri activi – care participă direct la activitatea permanentă a Fundaţiei;
 3. membri asociaţi și membri susţinători – persoane fizice sau juridice care lucrează în domenii conexe obiectivelor Fundaţiei şi doresc să sprijine activitatea acesteia material, financiar, ideatic, moral etc.;
 4. membri de onoare – persoane fizice sau juridice de prestigiu, care pot şi doresc să contribuie la promovarea scopului, obiectivelor şi intereselor Fundaţiei.

Art. 14. CALITATEA DE MEMBRU
Poate fi membru al Fundaţiei ORIGINI CARPATICE orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, care aderă în scris prin liber consimţământ şi se angajează să susţină şi să promoveze scopul, obiectul şi activităţile Fundaţiei, se obligă să respecte prezentul Statut, Regulamentul de organizare şi funcţionare şi normele legale care reglementează activitatea Fundaţiei.
Art. 15. OBŢINEREA CALITĂŢII DE MEMBRU

 1. Calitatea de membru activ, membru asociat sau membru susţinător se acordă de Consiliul Director, în urma depunerii unei adeziuni, solicitări sau oferte care va conţine: datele personale de identitate / identificare, pregătirea profesională sau profilul activităţii, disponibilităţile, abilităţile şi domeniul în care persoana consideră că poate obţine performanţe în Fundaţie. Consiliul Director acordă calitatea de membru în urma unei analize temeinice.
 2. Calitatea de membru de onoare se acordă de către Consiliul Director unor personalităţi ale ştiinţei, culturii şi artei, care se bucură de prestigiu profesional şi moral, a căror prezenţă în Fundaţie poate contribui la susţinerea şi promovarea scopului, obiectivelor, intereselor şi activităţii acesteia.
 3. Calitatea de membru este personală şi inalienabilă; ea nu poate fi transmisă nimănui.

Art. 16. PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU
Calitatea de membru al Fundaţiei ORIGINI CARPATICE se pierde:

 1. la cerere;
 2. prin hotărârea de excludere adoptată de Consiliul Director;
 3. ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor statutare, încălcarea prevederilor Constituției sau legislației în vigoare, dacă persoana în cauză a fost condamnată definitiv; fiecare situaţie se constatată de Consiliul Director.
 4. Membrii care se retrag sau sunt excluşi nu au niciun drept asupra patrimoniului Fundaţiei ORIGINI CARPATICE, indiferent de contribuțiile aduse la formarea acestuia. Prevederea priveşte şi pe moştenitorii sau urmaşii acestora.

Art. 17. DREPTURILE MEMBRILOR FUNDAŢIEI
Membrii Fundaţiei ORIGINI CARPATICE au următoarele drepturi:
– dreptul de a participa la activităţile, acţiunile şi manifestările organizate de Fundaţie şi de a contribui la succesul acestora;
– dreptul de a obţine o anumită abilitare în cadrul Fundaţiei, în funcţie de pregătirea de specialitate şi de capabilităţile de care dispune; pe baza acestei abilitări, persoanele fizice pot fi promovate în organele de conducere, administrative sau de control ale Fundaţiei. Membrii fondatori au prioritate la promovarea în organele Fundaţiei;
– dreptul de a beneficia de sprijinul Fundaţiei în conceperea unor programe pe specific, pentru realizarea unor studii, cercetări ştiinţifice, sondaje, investigaţii de specialitate, precum şi pentru publicarea / valorificarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice efectuate;
– dreptul de a beneficia de susţinerea Fundaţiei pentru prezentarea rezultatelor valoroase în cadrul unor manifestări de specialitate – dezbateri, colocvii, simpozioane, sesiuni ştiinţifice, congrese etc., interne şi internaţionale.
Art. 18. OBLIGAŢIILE MEMBRILOR
Membrii Fundaţiei ORIGINI CARPATICE au următoarele obligaţii:
– să respecte prezentul Statut, Regulamentul de organizare şi funcţionare, hotărârile Consiliului Director şi legislaţia care reglementează activitatea Fundaţiei;
– să participe activ şi să acţioneze cu devotament şi competenţă pentru realizarea scopului şi obiectivelor Fundaţiei, activităţilor şi acţiunilor programate / realizate de aceasta;
– să achite taxa de înscriere, contribuţia de membru şi alte obligaţii statutare;
– să promoveze, prin mijloace specifice legale, scopul, obiectivele şi interesele Fundaţiei.
Capitolul IV. CONDUCEREA FUNDAŢIEI
Art. 19. ORGANELE DE CONDUCERE
Organele de conducere ale Fundaţiei ORIGINI CARPATICE sunt:

 1. Consiliul Director;
 2. Cenzorul.

Art. 20. CONSILIUL DIRECTOR. FUNCȚIONAREA, ATRIBUŢIILE

 1. FUNCŢIONAREA CONSILIULUI DIRECTOR

Consiliul Director al Fundaţiei ORIGINI CARPATICE este format din şapte membri cu următoarele funcţii:

 1. un preşedinte;
 2. un prim-vicepreşedinte;
 3. doi vicepreşedinţi;
 4. un secretar general;
 5. doi membri.

Componenţa nominală a primului Consiliul Director al Fundaţiei ORIGINI CARPATICE este stabilită prin Actul constitutiv al Fundaţiei. În funcţie de evoluţia Fundaţiei, componenţa şi structura Consiliului Director pot fi modificate, cu respectarea prevederilor legale.
În cazul descompletării Consiliului Director acesta poate fi completat cu persoane recomandate de Comitetul Membrilor Fondatori. Modificările vor fi consemnate într-un Act adiţional şi comunicate Judecătoriei care a adoptat hotărârea de înfiinţare a Fundaţiei.
Consiliul Director este condus de Preşedintele Consiliului, care este şi Preşedintele Fundaţiei.
Consiliul Director se întruneşte în şedinţe ordinare de două ori pe lună şi ori de câte ori este nevoie.
Consiliul Director se convoacă de către preşedinte.
Consiliul Director este valabil întrunit dacă sunt prezenţi cel puţin 3 dintre membrii săi.
Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu majoritate simplă de voturi a celor prezenţi; în caz de balotaj, votul preşedintelui este hotărâtor.
Hotărârile Consiliului Director se numerotează şi se consemnează în scris.
Alte aspecte ale activităţii Consiliului Director se reglementează prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Fundaţiei ORIGINI CARPATICE.

 1. ATRIBUŢIILE Consiliul Director

Consiliul Director al Fundaţiei ORIGINI CARPATICE are următoarele atribuţii:
– coordonează activitatea generală curentă a Fundaţiei ORIGINI CARPATICE;
– administrează bunurile Fundaţiei;
– stabileşte startegia generală şi programele Fundaţiei şi urmăreşte aplicarea lor;
– stabileşte şi aprobă bugetului anual de venituri şi cheltuieli al Fundaţiei;
–  asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
– analizează şi aprobă bilanţul contabil şi dispune descărcarea de sarcină financiară;
– selecţionează şi aprobă Cenzorul Fundaţiei; cenzorul trebuie să aibă studii de specialitate şi să fie atestat / autorizat;
– stabileşte şi aprobă organigrama, strategia de personal şi statul de funcţiuni pentru posturile din aparatul tehnic; stabileşte nivelul salariilor angajaţilor;
– aprobă modificarea Statutului şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Fundaţiei;
– propune şi înfiinţează sucursale sau filiale ale Fundaţiei;
– elaborează strategii şi stabileşte măsuri de dezvoltare a Fundaţiei pentru realizarea scopului şi obiectivelor statutare;
– stabileşte strategiile de folosire şi dezvoltare a mijloacelor financiare şi materiale ale Fundaţiei;
– elaborează liniile de acţiune pe termen mediu şi lung;
– stabileşte şi deleagă mandate de reprezentare şi desemnează persoanele care reprezintă Fundaţia la manifestări publice ştiinţifice, artistice, tehnice, de specialitate, în ţară şi în străinătate;
– stabileşte şi atribuie mandate de competenţă pentru specialiştii desemnaţi să rezolve probleme care influenţează buna desfăşurare a activităţii Fundaţiei.
În cazul în care unul din membrii Consiliului Director încalcă grav Statutul, Regulamentul de organizare şi funcţionare sau prevederile legale, ori nu-şi îndeplineşte atribuţiile ce-i revin, acesta poate fi eliberat din funcţie cu votul majorităţii celorlalţi membrii ai Consiliului.
Art. 21. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR
Preşedintele Consiliului Director este şi Preşedintele Fundaţiei ORIGINI CARPATICE.
Preşedintele exercită conducerea operativă a Fundaţiei, cu respectarea hotărârilor Consiliului Director, îndeplinind următoarele atribuţii:
– reprezintă şi angajează Fundaţia în relaţiile cu organele statului şi cu terţe părţi;
– rezolvă problemele şi situaţiile curente din activitatea Fundaţiei;
– autoriză prin semnătură documentele care emană de la Fundaţie;
– este coordonator de credite şi, în această calitate, semnează documentale financiare ale Fundaţiei;
– încheie acte juridice în numele şi pe seama Fundaţiei, cu aprobarea Consiliului Director;
– angajează şi revocă personalul din aparatul tehnic de specialitate al Fundaţiei, cu consultarea Consiliului Director;
– îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege sau de prezentul Statut.
În îndeplinirea atribuţiilor sale preşedintele se consultă permanent cu membrii Consiliului Director şi emite decizii.
Art. 22. Se înfiinţează Comitetul Membrilor Fondatori ca organ consultativ al Consiliului Director. Acesta va fi consultat în problemele de importanţă majoră, strategică ale Fundaţiei. Membri fondatori au prioritate la alegerea în organele de conducere, administrative şi de control ale Fundaţiei.
Art. 23. APARATUL TEHNIC DE SPECIALITATE
Fundaţia ORIGINI CARPATICE poate avea un aparat tehnic de specialitate format din specialişti angajaţi sau colaboratori. Aparatul tehnic, dimensionat în funcţie de nevoile Fundaţiei, poate fi structurat pe departamente, compartimente, direcţii, servicii sau birouri.
În faza de organizare a Fundaţiei ORIGINI toate funcţiile de conducere şi tehnice vor fi îndeplinite prin voluntariat. În funcţie de disponibilităţile financiare unele funcţii pot fi retribuite.
Capitolul V. CONTROLUL ACTIVITĂŢII ECONOMICO – FINANCIARE
Art. 24. CONTROLUL GESTIUNII FUNDAŢIEI
Gestiunea Fundaţiei este controlată de Cenzor.
Mandatul Cenzorului este de un an şi poate fi reînnoit.
Cenzorul nu poate fi membru al Consiliului Director, nu poate ocupa o funcţie în executivul Fundaţiei ORIGINI CARPATICE, nu trebuie să se afle în conflict de interese cu Fundaţia.
În caz de nerealizare sau de încălcare a atribuţiilor ce-i revin, Cenzorul poate fi revocat prin hotărâre a Consiliului  Director.
Documentele financiare utilizate de Fundaţia ORIGINI în activitatea sa sunt cele aprobate de Ministerul Finanţelor.
Art. 25. ATRIBUŢIILE Cenzorului
Cenzorul are următoarele atribuţii:
– urmăreşte execuţia financiar–contabilă a Fundaţiei ORIGINI CARPATICE şi răspunde pentru corectitudinea operaţiunilor efectuate;
– verifică exactitatea operaţiunilor efectuate şi a evidenţelor financiare;
– verifică modul cum este administrat patrimoniul Fundaţiei şi consemnează constatările în rapoarte pe care le supune analizei şi aprobării Consiliului Director.
Cenzorul răspunde moral şi material pentru prejudiciile cauzate Fundaţiei prin neîndeplinirea atribuţiilor ce-i revin.
Cenzorul poate fi invitat să participe la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot.
Art. 26. REGULAMENTUL de organizare şi funcţionare al Fundaţiei ORIGINI CARPATICE se elaborează pe baza prevederilor şi cu respectarea prezentului Statut şi a legislaţiei în vigoare, stabileşte modul de interpretare şi aplicare a prevederilor Statutare şi detaliază unele aspecte ale activităţii Fundaţiei şi ale organelor acesteia.
Capitolul VI. ÎNCETAREA EXISTENŢEI PERSOANEI JURIDICE
Art. 27. DIZOLVAREA

 1. Fundaţia ORIGINI CARPATICE îşi încetează existenţa prin dizolvare în următoarele cazuri:
 2. de drept, dacă scopul propus a fost realizat sau nu poate fi realizat, conform prevederilor legale;
 3. prin hotărâre judecătorească, în condiţiile art. 55, alin. (1), lit. a) şi b), în cazul nerespectării dispoziţiilor art. 14, Art. 15, alin 3) şi în conformitate cu Art. 58 din O. G. nr. 26 / 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;
 4. Constatarea dizolvării Fundaţiei se face prin hotărâre a Judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul Fundaţiei, la cererea oricărei persoane interesate, în condiţiile prevăzute de Art. 60 din O. G. nr. 26 / 2000 cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Bunurile rămase în urma dizolvării Fundaţiei ORIGINI vor fi transmise de către lichidatori unei fundaţii din ţară cu activitate în domeniul cercetării, culturii sau artei, prin proces verbal, însoţit de inventarul bunurilor şi valorilor transmise.

Art. 28. LICHIDAREA
Lichidarea Fundaţiei ORIGINI CARPATICE se face cu respectarea dispoziţiilor Art. 61 – 71 din O. G. nr. 26 / 2000, cu modificările şi completările ulteriore.
Capitolul VII. DISPOZIŢII FINALE
Art. 29.
AFILIEREA
Fundaţia ORIGINI CARPATICE se poate afilia la organizaţii române sau străine din ţară sau din străinătate, cu condiţia respectării scopului şi a obiectivelor statutare. Reciproca este valabilă.
Art. 30. MODIFICAREA STATUTULUI
Prezentul Statut este valabil pe toată perioada de funcţionare a Fundaţiei ORIGINI CARPATICE.
Statutul poate fi modificat sau completat prin hotărâre a Consiliului Director.
Prevederile prezentului Statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare. Orice dispoziţie contrară legii este nulă. 
Art. 31. REZOLVAREA LITIGIILOR
Rezolvarea litigiilor Fundaţiei ORIGINI CARPATICE cu persoane fizice sau juridice, române sau străine, se face pe cale amiabilă. Dacă soluţia amiabilă nu este posibilă, rezolvarea litigiilor este de competenţa instanţelor judecătoreşti din România, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

 
            Prezentul Statut intră în vigoare la data înscrierii Fundaţiei ORIGINI CARPATICE în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

 


FUNDAȚIA ORIGINI CARPATICE


 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

            Capitolul I. PREVEDERI GENERALE
            Art. 1. Denumirea este Fundaţia ORIGINI CARPATICE. Această denumire va fi înscrisă ca antet pe toate documentele, actele, studiile, publicaţiile şi corespondenţa ce emană de la Fundaţie şi va fi folosită în toate actele de reprezentare, colaborare sau parteneriat încheiate de aceasta.
Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare stabilește forme și modalități de aplicare a prevederilor Statutului Fundaţiei ORIGINI CARPATICE în vederea asigurării bunei funcţionări a acesteia.
Capitolul II. CADRUL JURIDIC
Art. 2. 1. Fundaţia ORIGINI CARPATICE este persoană juridică română, fără scop lucrativ, neguvernamentală, apolitică, non – profit, independentă, care funcţionează în baza autonomiei profesionale, îşi desfăşoară activitatea cu respectarea prevederilor O. G. nr. 26 / 2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările ulterioare, a O. G. nr. 37 / 2003 pentru modificarea şi completarea O. G. nr. 26 / 2000, a Legii nr. 246 / 2005, a Actului constitutiv, a Statutului şi a prezentului Regulament de organizare şi funcţionare, în conformitate cu prevederile Constituţiei şi ale legislaţiei în vigoare.

 1. 2. Fundaţia ORIGINI CARPATICE continuă activitatea Asociaţiei Origini, preia activele şi pasivele acesteia, inclusiv vechimea acesteia. Membrii Asociației ORIGINI pot deveni membri Fundației ORIGINI CARPATICE, la cerere.
 2. 3. Fundaţia ORIGINI CARPATICE, constituită pe durată nederminată, îşi începe activitatea de la data înscrierii hotărârii judecătoreşti de înfiinţare în Registrul special de persoane juridice – fundaţii.
 3. 4. Fundaţia ORIGINI CARPATICE desfăşoară activităţi de cercetare, cunoaştere, promovare în domeniile: istorie locală şi naţională, cultural, artistic, al patrimoniului material şi spiritual, social, legende şi mituri, peşteri şi schituri rupestre, numismatică şi filatelie, arhitectură tradiţională, tehnică şi artă populară, tradiţii, obiceiuri și meșteșuguri populare, medicină şi farmacologie tradiţională, spiritualitate şi religie, geografia locurilor, monumente ale naturii, floră şi faună, ecoturism, turism cultural şi rural; acţionează pentru elaborarea unui proiect de ţară „România – Grădina Maicii Domnului” prin care vor fi trasate direcţiile principale de dezvoltare în viitor, în spiritul zestrei transmisă de strămoşii noştri traco – geto – daci; susţine cunoşterea spirituală înaltă; promovează ştiinţele creaţioniste; efectuează prestaţii şi servicii culturale cu specific pentru public sau pentru alte instituţii, gratuit sau contra cost, după caz; organizează şi susţine programe de perfecţionare a specialiştilor din domeniile cercetării, artei, culturii, patrimoniului cultural, asistenţei sociale, integrării europene; întreţine raporturi de colaborare şi / sau cooperare cu instituţii culturale, agenţi economici, instituţii guvernamentale sau non-guvernametale din ţară şi din străinătate etc.
 4. 5. Fundaţia ORIGINI CARPATICE, în activitatea generală, respectă şi aplică prevederile legislaţiei în vigoare care reglementează raporturile de muncă şi disciplina muncii

Art. 3. Sediul Fundaţiei ORIGINI CARPATICE este în municipiul Buzău, str. Col. Buzoianu, nr. 94, judeţul Buzău.
Capitolul III. DISPOZIȚII DE REGLEMENTARE
Art. 4. 1. Consiliul Director al Fundaţiei ORIGINI CARPATICE este format din şapte membri, cu următoarele funcţii:
– un preşedinte;
– un prim-vicepreşedinte;
– doi vicepreşedinţi;
– un secretar general;
– doi membri.
Componenţa nominală a primului Consiliul Director al Fundaţiei ORIGINI CARPATICE este stabilită prin Actul constitutiv al Fundaţiei. În funcţie de evoluţia Fundaţiei, componenţa şi structura Consiliului Director pot fi modificate, cu respectarea prevederilor legale.
În cazul descompletării Consiliului Director acesta poate fi completat cu persoane recomandate de Comitetul Membrilor Fondatori. Modificările vor fi consemnate într-un Act adiţional şi comunicate Judecătoriei care a adoptat hotărârea de înfiinţare a Fundaţiei.
Consiliul Director este condus de Preşedinte. Preşedintele convoacă Consiliul în şedinţe ordinare şi extraordinare şi propune ordinea de zi.
Consiliul Director se întruneşte în şedinţe ordinare de două ori pe lună şi ori de câte ori este nevoie.
Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi. În caz de balotaj, votul preşedintelui este hotărâtor.

 1. 2. Preşedintele Consiliului Director este şi Preşedintele Fundaţiei.

Atribuţiile Preşedintelui Fundaţiei ORIGINI CARPATICE sunt stabilite prin Statut.

 1. 3. În prima şedinţă a Consiliului Director se vor stabili atribuţiile şi responsabilităţile ce revin celorlalţi membri ai Consiliului şi sectoarele de activitate pe care le vor coordona fiecare dintre aceştia.
 2. 4. În caz de indisponibilitate a preşedintelui, atribuţiile acestuia vor fi îndeplinite, temporar, de prim-vicepreşedintele Consiliului, cu excepţia încheierii unor documente care angajează fondurile sau patrimoniul Fundaţiei.

În caz de indisponibilitate a preşedintelui şi a prim-vicepreşedintelui, atribuţiile curente ale preşedintelui vor fi îndeplinite de unul din vicepreşedinţi, delegat de preşedinte.

 1. 5. Pentru buna desfăşurare a activităţii Fundaţiei, conform Art. 24 din Statut, Consiliului Director va selecta, din rândul membrilor sau colaboratorilor, specialişti pentru aparatul tehnic.

Iniţial, aparatul tehnic va fi format din: un director executiv, un secretar tehnic, un contabil, un casier, un administrator şi un birou de finanţări proiecte. Pe măsura dezvoltării activităţii Fundaţiei, aparatul tehnic va fi completat cu personal pentru îndeplinirea altor funcţii şi / sau servicii.

 1. 6. Aparatul tehnic dezvoltat al Fundaţiei poate fi structurat pe departamente, compartimente, direcţii, servicii sau birouri, în funcţie de nevoile sectoarelor de activitate ce vor fi create de Fundaţie.
 2. 7. Directorul executiv coordonează activitatea biroului de finanţare proiecte, acţionând cu precădere pentru obţinerea fondurilor necesare, şi activitatea membrilor aparatului tehnic. Directorul executiv este direct subordonat preşedintelui Fundaţiei şi Consiliului Director.
 3. 8. Secretarul tehnic va participa la toate şedinţele Consiliului Director şi va consemna în proces verbal prezenţa, ordinea de zi, intervenţiile membrilor, hotărârile adoptate şi măsurile stabilite pentru aducerea la îndeplinire a acestora.

De asememnea, secretarul tehnic va participa la şedinţele Adunării Generale şi va consemna în proces verbal dezbaterile şi hotărârile adoptate.

 1. 9. Contabilul va întocmi actele financiare ale Fundaţiei, va ţine evidenţa contabilă, va urmări situaţia veniturilor şi cheltuielilor, va informa, la cerere, preşedintele şi / sau Consiliul Director cu situaţia financiară a Fundaţiei. Dacă va constata situaţii deosebite în evoluţia patrimoniului financiar sau material al Fundaţiei, va informa, din proprie iniţiativă, preşedintele şi Consiliul Director cu cele constatate.
 2. 10. Casierul va colecta taxa de înscriere de la membri activi şi colaboratori, contribuţiile anuale ale tuturor membrilor Fundaţiei, donaţiile, sponsorizările şi orice alte contribuţii în bani, va elibera documentele / chitanţele de încasare, va înregistra veniturile realizate şi va depune în contul Fundaţiei ORIGINI CARPATICE sumele respective.

În baza documentelor elaborate de contabil şi aprobate de preşedintele Fundaţiei, va scoate din cont sumele necesare şi, pe baza documentelor legale, va face plăţile aprobate.

 1. 11. Administratorul va întocmi şi va ţine evidenţa bunurilor materiale mobile şi imobile (inventarul) ale Fundaţiei, va sigura întreţinerea acestora, va procura bunurile şi materialele necesare bunei funcţionări a Fundaţiei şi a tuturor componentelor / compartimentelor sale, va întocmi documentele necesare în conformitate cu prevedeile legale în vigoare

Administratorul va executa orice alte dispoziţii transmise de preşedintele Fundaţiei şi de Consiliul Director, cu respectarea prevederilor legale.

 1. 12. Până la constituirea unui patrimoniu financiar asigurator, toate funcţiile de conducere și cele tehnice din Fundaţia ORIGINI vor fi îndeplinite pe bază de voluntariat.

Art. 5. Contribuţiile membrilor Fundaţiei ORIGINI CARPATICE

 1. Taxa de însciere în Fundaţie este de 50 lei.
 2. Membrii fondatori vor plăti o cotribuţie de 15 lei / lună.
 3. Membrii activi vor plăti o cotribuţie lunară de 10 lei.
 4. Membrii asociaţi vor achita o contribuţie anuală de minimum 100 lei și pot dona orice sumă.
 5. Membrii susţinători vor achita o contribuţie anuală de minimum 200 lei și pot dona orice sumă.
 6. Membri de onoare nu sunt obligaţi să plătească taxa de înscriere şi nici contribuţie lunară. Dacă doresc, pot face donaţii sau sponsorizări.
 7. Orice membru poate susţine activitatea Fundaţiei cu orice sumă, sub formă de donații, contribuţii sau sponsorizări.

Art. 6. Cenzorul este subordonat preşedintelui şi Consiliului Director. La cererea Consiliului Director, cenzorul poate prezenta constatări sau poate formula puncte de vedere cu privire la desfăşurarea activităţii financiar – contabile ale Fundaţiei, poate face propuneri pentru angajarea unor investiţii financiare sau materiale benefice, poate investiga domenii în care Fundaţia ar putea organiza activităţi economice aducătoare de venituri şi face recomandări în acest sens.
La invitația Președintelui, cenzorul poate participa la Şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot.
Art. 7. Se înfiinţează Comitetul Membrilor Fondatori ca organ consultativ al Consiliului Director. Acesta va fi consultat în problemele de importanţă majoră, strategică ale Fundaţiei. Membri fondatori au prioritate la alegerea în organele de conducere, administrative sau de control ale Fundaţiei.
Comitetul Membrilor Fondatori se convoacă de Preşedintele Fundaţiei, de regulă, o dată pe trimestru, sau ori de câte ori este necesar.
Propunerile şi / sau sugestiile Comitetului Membrilor Fondatori trebuie analizate cu atenţie de Consiliul Director.
Art. 8. ADUNAREA GENERALĂ
Având în vedere numărul mare de membri ai Fundaţiei ORIGINI CARPATICE se înfiinţează Adunarea Generală a membrilor Fundaţiei ORIGINI CARPATICE.

 1. Adunarea Generală a Fundaţiei ORIGINI CARPATICE este formată din toţi membrii Fundaţiei.
 2. Adunarea Generală se reuneşte în sesiune ordinară o dată pe an în cursul primului trimestru, şi în sesiune extraordinară ori de câte ori este necesar. Adunarea Generală este condusă de Preşedintele Fundaţiei ORIGINI CARPATICE.
 3. Toţi membrii Fundaţiei au vot egal în Adunarea Generală, indiferent de contribuţia adusă.
 4. Data Adunării Generale se stabileşte de Consiliul Director. Adunarea Generală se convoacă de preşedintele Fundaţiei, cu minimum 15 zile înainte de data întrunirii. Convocarea Adunării Generale se face prin anunţ publicat într-un organ de presă local sau central şi prin afişare la sediul Fundaţiei. Anunţul va conţine data, ora, locul de desfăşurare şi proiectul ordinii de zi.

Membrii de onoare ai Fundaţiei sunt înştiinţaţi de către preşedinte, cu minimum 15 zile înainte, prin invitaţie scrisă, cu precizarea datei, orei, locului şi ordinii de zi.

 1. În cazuri excepţionale, Adunarea Generală poate fi convocată de către minimum o treime din membrii Fundaţiei, conform prevederilor prezentului Regulamentul de organizare şi funcţionare.
 2. Adunarea Generală este statutar întrunită dacă sunt prezenţi minimum jumătate plus unul din membrii Fundaţiei. Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul regulamentar, Adunarea Generală va fi convocată din nou, în termen de 10 zile, cu aceeaşi ordine de zi. La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră valabil întrunită indiferent de numărul membrilor prezenţi.
 3. Cu apobarea membrilor prezenţi, la Adunarea Generală pot asista şi persoane din afara Fundaţiei, fără drept de vot.

Art. 9. ATRIBUŢIILE ADUNĂRII GENERALE
Adunarea Generală a Fundaţiei ORIGINI CARPATICE are următoarele atribuţii:
– ia cunoştinţă de modificarea Statutului şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Fundaţiei;
– ia act de alegerea sau demiterea Cenzorului Fundaţiei; mandatul cenzorului este de un an şi poate fi reînnoit;
– analizează raportul anual de activitate al Consiliului Director şi al Cenzorului, alte informări şi propuneri ce-i sunt înaintate şi adoptă recomandări asupra acestora;
– avizează şi / sau propune modificări la strategia, bugetul anual şi programul de activitate ale Fundaţiei;
– este informată cu execuţia bugetară şi confirmă descărcarea de sarcina financiară anuală;
– primeşte informări asupra activităţii Consiliului Director şi a Cenzorului, aprobă sau propune modificări ale hotărârilor şi actelor considerate inadecvate;
– ia act de sancţiunea de excludere luată de Consiliul Director;
– aprobă sau propune modificarea cuantumului contribuţiei anuale, alte obligaţii ale membrilor Fundaţiei, după necesităţi;
– soluţionează, ca ultimă instanţă, litigiile dintre membrii Fundaţiei, dintre membri Consiliului Director, dintre Consiliul Director şi Cenzor, dintre Consiliul Director şi membri;
– aprobă insemnele Fundaţiei ORIGINI, la propunerea Consiliului Director;
– aprobă propunerile de fuziune, divizare sau dizolvarea Fundaţiei ORIGINI CARPATICE şi ia măsurile ce decurg din acestea, conform legii;
– aprobă înfiinţarea de sucursale şi / sau filiale ale Fundaţiei, la propunerea Consiliului Director;
– decide asupra tuturor celorlalte probleme, a căror rezolvare nu intră expres în atribuţiile Consiliului Director sau ale altor organe.
Art. 10. HOTĂRÂRILE Adunării Generale se adoptă prin vot deschis, cu majoritate simplă – jumătate plus unu – din totalul voturilor membrilor prezenţi.
Fac excepţie hotărârile privind Statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare, fuziunea, divizarea sau dizolvarea Fundaţiei, care se aprobă cu majoritate calificată – două treimi din numărul membrilor Fundaţiei.
Hotărârile Adunării Generale privind promovarea persoanelor fizice se adoptă prin vot secret.
Adunarea Generală poate decide vot secret şi în alte probleme.
Nu pot participa la vot persoanele care în chestiunea dezbătută sunt interesate personal sau prin soţ / soţia, rude sau afini până la gradul IV inclusiv, sau sunt în orice fel în conflict de interese, conform legii.
Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii pentru toţi membri Fundaţiei. Cei care au lipsit la şedinţă sau au votat contra, pot ataca în instanţă, în condiţiile legii, hotărârile considerate nestatutare sau ilegale, în termen de 15 zile de la adoptare sau, după caz, de la data luării la cunoştinţă.
Dezbaterile şi hotărârile Adunării Generale se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, care se semnează de preşedintele Fundaţiei sau, în lipsa acestuia, de unul din membri Consiliului Director şi de alţi doi participanţi la şedinţă.
Alte detalii privind organizarea şi funcţionarea Adunării Generale se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Fundaţiei.
Art. 11. Conform Art. 8, lit. f, din Regulament, în cazuri excepţionale, Adunarea Generală poate fi convocată de o treime din membrii Fundaţiei.
Cazurile excepţionale pot fi:
– neîndeplinirea atribuţiilor de către Preşedinte sau Consiliul Director;
– indisponibilitatea Preşedintelui şi a celorlaţi membrii ai Consiliului Director, pentru mai mult de un an de zile;
– nerespectarea hortărârilor Adunării Generale de cei însărcinaţi cu transpunerea acestora în fapt;
– încălcarea gravă de către Preşedinte a atribuţiilor ce-i revin sau de către membrii Consiliului Director;
– existenţa unui conflict grav între Consiliul Director şi o parte din membrii Fundaţiei.
Art. 12. Modificarea Statutului Fundaţiei ORIGINI CARPATICE va fi propusă de Consiliul Director în situaţia când Fundaţia doreşte să-şi modifice scopul sau obiectul de acitvitate sau dacă intervin modificări legislative care trebuie incluse în Statut şi Regulamentul de organizare şi funcţionare.
Art. 13. Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare intră în vigoare la data înscrierii Fundaţiei ORIGINI CARPATICE în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Distribuie: