INVITAŢIE

 

Buzău, str. Col. Buzoianu, Nr.94

 

                             INVITAŢIE

Fundaţia Origini Carpatice are deosebita onoare de a vă invita să participaţi la lucrările

CONGRESULUI DE CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE DACO-ROMÂNĂ având ca temă
Conștiința unității și faptele de unire ale neamului românesc.
Congresul se va desfășura în perioada 04-08 iulie 2018 în Municipiul Buzău conform programului alăturat.
Conferinţele și comunicările științifice asupra cărora puteți opta vor aborda subiecte circumscrise tematicii Congresului, iar dezbaterile, sperăm să consolideze cunoaşterea domeniilor aferente.

Detalii privind organizarea acestei manifestări ştiinţifice sunt prezentate în materialul anexat și pe site-ul fundației, http://www.fundatiaorigini.ro

În numele Comitetului de organizare al Congresului de Cultură şi Civilizaţie Daco-Română, vă salută cu deosebită consideraţie.

Vă rugăm confirmaţi primirea invitatiei la adresa de email: office@fundatiaorigini.ro sau/și la telefon: 021 232 1777.

Președinte,
Ing.Ștefan Davidescu

Tema Congresului:

Conștiința unității și faptele de unire ale neamului românesc
Repere istorice
•Regatul daco-getic al lui Burebista (61-44 î.en.)
•Regatul daco-getic al lui Decebal ( 70-106)
•Imperiul getic al lui Ermanaric cel Mare din dinastia getică a Amalilor (332-376)
•Regatul geto-gotic al lui Teodoric cel Mare de la Ravenna (471-526)
•Tentativa împăratului roman de origine dacă Galeriu (305-311)
•Regatul româno-bulgar – dinastia Asăneștilor (1187-1280)
•Unirea lui Mihai Viteazu (1600-1601)
•Momentul Constantin Brâncoveanu (1688-1715)
•Momentul Tudor Vladimirescu (1821)
•Unirea lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866)
• România Mare (1918-1940)
Lista nu este restrictivă.

Componente tematice:

1 Mari personalități ale neamului, fondatoare ale unirii neamului românesc
2.Marea Unire – rezultat al conștiinței și voinței naționale

Date tehnice şi metodologice:

Conferințele și comunicările științifice trebuie să acopere cele două componente tematice enunțate și se vor baza pe probe arheologice,lucrări istorice, elemente etnografice,date geografice relevante,referiri literare,filozofice etc. validate de cercetările ştiinţifice universale sau ca urmare a propriilor descoperiri consacrate.
Toate lucrările Congresului se vor desfăşura în plen.
În cadrul Congresului vor fi prezentate zece conferinţe şi treizeci de comunicări ştiinţifice stabilite prin selecţie de către comisia ştiinţifică a Congresului.
Conferinţele vor avea o durată de maximum 30 minute fiecare, iar comunicările ştiinţifice
vor fi prezentate printr-un rezumat de 10 minute, textul in extenso urmând a fi
reţinut în vederea publicării.
Toate materialele vor fi trimise pe adresa de mail office@editurauranus.ro până
la data de 15 mai 2018.

Criteriile de selecţie vor fi originalitatea, noutatea, rigoarea ştiinţifică, coerenţa
internă,acurateţea stilistică şi gramaticală.
Lucrările selectate vor fi publicate într-un volum intitulat CARTA DACICA, care va
apărea în format electronic și tipărit, până la începerea Congresului și va fi pus la dispoziţia participanţilor la Congres,contra cost.

Distribuie: