Scrisoare de mulțumire participanți.

STIMATE ŞI DISTINSE DOAMNE

STIMAŢI ŞI RESPECTABILI DOMNI.

 

Vă adresez un salut care poartă toată căldura alesei stime pe care o pot transmite pe această cale.

Aidoma unui alergător într-o cursă de marathon,care nu se poate bucura,în momentul  final, cu luciditate de performanţa terminării cursei,datorită supraconcentrării şi a ostenelii acumulate,tot aşa şi eu, omul implicat cu trup,cu suflet în organizarea acestui Congres,a trebuit să aştept trecerea unei perioade,până să vă pot adresa acest mesaj.

În numele conducerii Fundaţiei Origini Carpatice, a membrilor echipei de organizare,dar şi a membrilor Comisiei Ştiinţifice a Congresului, vă adresez mulţumiri pentru strădaniile şi statornicia dumneavoastră pe calea anevoioasă a reconstruirii adevărului istoric, de esenţă daco-română,chiar în mijlocul unui ocean,deloc liniştit,de romanitate.

Eforturile dumneavoastră,concretizate în lucrări ştiinţifice de ţinută,în prezenţa onorantă şi susţinerea  permanentă, ne îndreptăţesc pe noi organizatorii dar şi pe buzoienii care au conştientizat importanţa demersului ştiinţific, să fim mândri că avem atâtea elite intelectuale cărora le pasă de trecutul primit ca moştenire şi care se manifestă în consecinţă.

Asigurăm de tot respectul nostru şi pe toţi cei care din binecuvântate pricini nu au putut fi prezenţi.

V-am simţit prezenţa şi atitudinea pozitivă,din lunile premergătoare evenimentului,în desele conversaţii telefonice,dar şi în corespondenţa purtată cu dumneavoastră.

Toate sugestiile şi aşteptările dumneavoastră,alături de experienţa dobândită în organizările Congreselor anterioare,au condus la stabilirea unui plan organizatoric ambiţios şi mai ales realist.

Am reuşit în acest an să facem vizibil evenimentul, la nivelul instituţiilor buzoiene importante şi vom continua să-l promovăm pentru importanţa lui.

Nu suntem foarte mulţi, motiv pentru care transpunerea în fapt al unui plan armonios,a manifestat destule scăpări dar care ,sperăm că nu au provocat disconfort şi nemulţumiri majore participanţilor.

Nu suntem foarte mulţi dar avem determinarea necesară, izvorâtă din respectul pentru bunii şi străbunii noştri şi din obligativitatea prezervării valorilor acestui neam.

Respectându-ne trecutul, putem şi trebuie să trăim un prezent demn, cu ochii îndreptaţi spre viitor. Avem obligaţia de a ţine trează atenţia acestui popor iar dumneavoastră o faceţi cu prisosinţă.

 

20 iulie 2017

 

Cu respect şi smerită simpatie

ing.Vasile Prăjescu

Distribuie: