REZOLUTIA Congresului Culturii şi Civilizaţiei Daco-Române Buzău, 2017

 1. Congresul Culturii şi Civilizaţiei Daco-Române (C.C.D.R.) este constituit şi se desfăşoară sub tutela Fundaţiei „Origini Carpatice” din România.

 1. Congresul C.C.D.R. are un scop cultural-educativ stabilindu-şi ca obiectiv principal demonstrarea ştiinţifică a originii daco-getice a poporului român, care are o existenţă continuă şi multimilenară în spaţiul de drept ereditar, precum şi a caracterului inalienabil al identităţii şi valorilor sale culturale şi spirituale.

 

 1. Rezultatele cercetării ştiinţifice ale Congresului C.C.D.R. sunt cuprinse în lucrarea „Charta Dacica”, data publicităţii anual şi distribuită tuturor instituţiilor academice şi de învăţământ;

 

 1. Congresul C.C.D.R., în urma dezbaterilor în plen şi pe grupuri de lucru a luat act de următoarele concluzii:
 2. a) exista un profund proces de degradare a cunoaşterii umanist-formative, însoţit de alterarea prin superficialitate şi confuzie a educaţiei identitare şi a demnităţii naţionale.
 3. b) se manifestă tot mai accentuat în mediul public, acţiunile şi atitudinile anti-româneşti, atât din spaţiul extern cât şi cel autohton, vizând cu predilecţie statalitatea românilor, sorgintea şi drepturile lor originare.
 4. c) necesitatea activării masive a tuturor structurilor societăţii civile naţionale pentru contracararea civică a acţiunilor anti-româneşti, relaţionând imperativ cu instituţiile statului menite să protejeze naţiunea română.

 

 1. Congresul C.C.D.R. a stabilit următoarele paradigme de lucru pentru consolidarea cercetărilor viitoare asupra culturii şi civilizaţiei daco-române:
 2. a) Civilizaţia daco-getică este fondatoarea covârşitoare a CIVILIZAŢIEI ROMÂNILOR şi constituie sursa primară de formare a majorităţii popoarelor descendente din Europa Continentală.
 3. b) Zamolxianismul este recunoscut ca prima religie care s-a constituit pe principiul NEMURIRII şi a existentei lui DUMNEZEU-UNUL. Congresul considera că, prin regulile sale şi prin cultul special al străbunilor, această religie este precursorul legitim al monoteismului creştin.
 4. c) Limba daco-geţilor se recunoaşte în structura lexicală de bază în toate limbile europene. Limba daco-getă a fost limba vorbită a Europei până în sec. XI-lea e.n.
 5. d) Limba aromână din spaţiul etnogenetic al regiunii euxino-balcanice este limba “fosilă-vie” a limbii daco-getice.
 6. e) Scrisul simbolic şi cel sacerdotal iniţiatic este proprietatea civilizaţiei daco-getice şi se declară cea mai veche scriere a umanităţii, cunoscută până în prezent.
 7. f) Scrierile din Tăbliţele de la Tărtăria, Tăbliţele de la Sinaia, Codexul Rohonczi şi Codexul Argenteus, sunt autentice şi aparţin aceleaşi civilizaţii daco-getice, indiferent de perioada de datare.
 8. g) Dicţionarul explicativ al limbii române este depăşit şi conţine erori grave şi falsuri dirijate în explicaţiile etimologice, 90% din cuvintele catalogate ca fiind de origini străine aparţin, de fapt, limbii vechi daco-geto-scitice.
 9. i) Introducerea conceptului de “vatră genetică ancestrală” pentru arealul geografic CARPATO-BALCANO-EUXINIC.

 

 1. Congresul constată următoarele urgenţe acţionale pe plan naţional:

– Constituirea Institutului Civilizaţiei Daco-Române (ICDR)

– Constituirea în cadrul ICDR a unei biblioteci specializate denumită “Libra Dacica”

– Identificarea şi catalogarea tuturor organizaţiilor active al căror domeniu de activitate este conectat la Cultura şi civilizaţia daco-română şi generarea unei baze de date tip reţea.

– Constituirea Grupului Membrilor Permanenţi (GMP) al Congresului format din 33 de personalităţi ştiinţifice recunoscute pentru activitatea de recuperare a istoriei daco-românităţii.

– Elaborarea Scrisorilor Imperative prin Grupurile Expert ale Fundaţiei “Origini Carpatice” către:

– Parlamentul României

– Ministerul Educaţiei

– Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
– Academia Română

– Ministerul de Externe
– Consiliul Naţional al Audiovizualului,

prin care  se cere recompunerea adevărului istoric, refacerea curriculară naţională, dar şi reconsiderarea atitudinilor şi discursurilor publice în spaţiul academic, politic şi mediatic românesc.

Participanţii la Congres cer conducerii Fundaţiei „Origini Carpatice” punerea în aplicare cu maximă celeritate a măsurilor stabilite în prezenta rezoluţie.

Distribuie: