Contracararea civică a acţiunilor anti-româneşti, stabilită prin rezoluţia Congresului de cultură şi civilizaţie dacoromână de la Buzău

În perioada 6-9 Iulie 2017, municipiul Buzău a fost gazda Congresului de cultură şi civilizaţie dacoromână. Manifestarea, organizata de Fundaţia ORIGINI CARPATICE din Buzău, a pus în dezbatere tema: ” Identitatea şi continuitatea istorică a civilizaţiei daco-române”.

La lucrările Congresului, derulate în Sala Mare a Consiliului Judeţean, au fost prezentate 42 de lucrări ştiinţifice.

La finalul lucrărilor Congresului, deşi nu se regăsea pe lista de invitaţi publicata anterior, a ajuns şi Ministrul culturii şi identităţii naţionale, Lucian Romaşcanu – buzoian şi el –, care a şi-a oferit sprijinul pentru susţinerea proiectelor referitoare la continuitatea daco-română: „Mi-aş dori ca, la următoarele Congrese, sala sa fie din ce in ce mai populată cu tineri! Sunt convins că mulţi dintre dumneavoastră spuneţi copiilor, nepoţilor, adevărata istorie a poporului român. Mi-aş dori (ca un asemenea congres n.r.) să treacă din sfera de pasiune oarecum restrânsă în sfera de mainstream, de curent principal al educaţiei naţionale şi al  preocupării naţionale. Pentru ca 2018 va fi un an de mare importanţă pentru istoria noastră, vă invit să gândiţi programe pe care le vom sprijini pentru deschiderea acestei adevărate comori şi către tineri”, a spus ministrul Romaşcanu.

Aflat şi el la Congresul de la Buzău, fostul şef al Marelui Stat Major al Armatei Române, generalul de corp de armată (r) doctor Mircea Chelaru, a atras atenţia că doar continuitatea „îţi legitimează existenţa şi conjugarea corectă a verbului a fi: atunci, acum şi in tot ce va fi”.

La lucrările Congresului au ţinut conferinţe şi au prezentat comunicări personalităţi ca Mircea Chelaru, Gheorghe Funar, Maria Ionescu, Mircea Ţicleanu, Dumitru Ioncică, Branislav Stefanoski, Leon Zăgrean, Gheorghe Iscru, Gheorghe Bucur, Ovidiu Ţuţuianu, Cristian Zorzoliu şi mulţi alţii.

Finalul lucrărilor Congresului de cultură şi civilizaţie dacoromână a venit cu adoptatarea unei rezoluţii prin care s-a constatat că „exista un profund proces de degradare a cunoaşterii umanist-formative, însoţit de alterarea prin superficialitate şi confuzie a educaţiei identitare şi a demnităţii naţionale” şi este necesară „activarea masivă a tuturor structurilor societăţii civile naţionale pentru contracararea civică a acţiunilor anti-româneşti, relaţionând imperativ cu instituţiile statului menite să protejeze naţiunea română”.

 

*************************************

 

Fundaţia ORIGINI CARPATICE – înfiinţată prin hotărârea Adunării generale din 28 februarie 2015 a asociaţiei Origini, ca succesoare a acesteia –, are ca scop cunoaşterea şi punerea în valoare  a ţinuturilor de la Curbura Carpaţilor, a spaţiului carpato – dunăreano – pontic, în general dar şi:

 

  • cunoaşterea şi promovarea istoriei adevărate a traco-geto-dacilor-valaho-românilor, strămoşii reali ai poporului român, coborând până la atlanto-pelasgi
  • promovarea tradiţiilor, artelor, culturii şi obiceiurilor autentice româneşti;
  • revitalizarea meşteşugurilor şi ocupaţiilor tradiţionale;
  • a tratamentelor naturiste; realizarea de programe pentru trasarea direcţiilor de dezvoltare în viitor a neamului românesc în spiritul zestrei transmisă de strămoşi;
  • promovarea de programe pentru prezervarea, protejarea, restaurarea şi/sau punerea în valoare a monumentelor istorice şi culturale;
  • stimularea revenirii la viaţa spirituală şi la morala autentic românească;
  • susţinerea financiară / materială a activităţii instituţiilor, asociaţiilor sau fundaţiilor care promovează şi susţin cercetarea, arta, cultura, istoria, patrimoniul material şi spiritual; susţinerea creatorilor aflaţi în dificultate socio-profesională;
  • atragerea de fonduri pentru susţinerea programelor proprii de cercetare istorică, socială, economică, de turism cultural, ecologic şi rural, de protecţie a mediului etc.

http://fundatiaorigini.ro/

 http://tstv.ro/wp/congresul-de-cultura-si-civilizatie-daco-romana-buzau-promo/

Distribuie: