Congresul de cultură şi civilizaţie daco-română. Buzău,05-09 iulie 2017

Congresul de cultură şi civilizaţie daco-română.
Buzău,05-09 iulie 2017
Etapa de primire a lucrărilor ştiinţifice,s-a încheiat.
Au fost înregistrate 52 de referate de la cercetători,istorici,academicieni,profesori universitari,profesori,arheologi,geologi,ingineri. Lucrările au au fost analizate de comisia ştiinţifică a Congresului.
Şi în acest an,vor fi prezentate elemente de real interes pentru rescrierea adevărului istoric al neamului românesc.
Lucrările au fost trimise la editură,în vederea includerii în Dacica Magna.
Pînă pe data de 25 iulie toţi autorii de lucrări vor primi informări referitoare la operele trimise.
În numele comisiei de organizare,vă adresează un respectuos salut ,ing Vasile Prajescu
Distribuie: