CONGRESUL DE CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE DACO-ROMÂNĂ

Buzău,5-9 iulie 2017

 

Tema Congresului:

 

Identitatea şi continuitatea istorică a civilizaţiei daco-române

 

Arcul temporal-mileniul 7 îH((Tărtăria)-anul 1453 dH (căderea Constantinopolului)

 

Componente tematice

 

1          -Identitatea etnică a seminţiilor autohtone din arealul carpato-danubiano-

euxinic: argumentul  genetic, baștina, date etnografice și geografice (spaţiu,

populaţii,climă,resurse,habitat,ocupaţii,meserii,obiceiuri) ;

2          -Identitate şi continuitate lingvistică:oralitate,alfabet şi scriere;

3          -Identitate arhetipală mentală:mitologia,simbolistica,imaginarul şi logosul.

Toate acestea vor constitui rubricile certificatului de identitate etnografic şi lingvistic

românesc.

 

Date tehnice şi metodologice

 

Comunicările se vor baza pe probe arheologice,lucrări istorice,elemente

etnografice,date geografice relevante,referiri literare,filozofice etc.validate de

cercetările ştiinţifice universale sau ca urmare a propriilor descoperiri consacrate.

Toate lucrările Congresului se vor desfăşura în plen.

În cadrul Congresului vor fi prezentate patru conferinţe magistrale şi treizeci de

comunicări ştiinţifice.

-Conferinţele magistrale

Cele patru conferinţe magistrale vor fi stabilite prin selecţie de către comisia ştiinţifică

a Congresului.

-Comunicările ştiinţifice

Vor  fi prezentate printr-un rezumat de 10 minute,comunicarea in extenso urmând a fi

reţinută în vederea publicării.

Atât conferințele magistrale, cât și comunicările științifice trebuie să acopere cele trei

componente tematice ale Congresului

Toate comunicările vor fi trimise pe adresa de mail office@fundatiaorigini.ro până

la data de 15 mai 2017.

 

Criteriile de selecţie vor fi originalitatea,noutatea şi rigoarea ştiinţifică,coerenţa

internă,acurateţea stilistică şi gramaticală.

Lucrările selectate vor fi publicate într-un volum intitulat DACIA MAGNA, care va

apărea în format electronic și tipărit, până la începerea Congresului.

Începând cu acest număr,volumul va  deveni publicația periodică a Congresului și va

avea toate datele de identificare legală ale unei asemenea publicații (ISSN,

editor,număr, an) și  va fi pusă la dispoziţia participanţilor la Congres,contra cost.

 

 

 

Informaţii organizatorice

 

Ziua sosirii prticipanţilor va fi miercuri 05 iulie:

  • ora 13- plecare din Bucureşti,din parcarea Ateneului Român,cu microbuz al organizatorilor;
  • ora 15 -primire si formalităţile necesare pentru cazare;
  • 0ra 17-deplasare în parcul Alexandru Marghiloman şi vizitarea vilei Albatros,

vizită la Muzeul Judeţean Buzău-Cloşca cu puii de aur(în limita timpului disponibil)

  • Ora 20 -masa de seară.

 

Prima zi de plen va cuprinde:

-o oră de mesaje şi cuvânt de semnificaţie;

-două ore şi jumătate pentru conferinţele magistrale,fiecare a câte 40 minute;

-o oră de dezbateri interactive moderate;

-pauza de prânz de două ore

-trei ore de comunicări ştiinţifice,a câte 10 (max. 15) minute fiecare,fără dezbateri;

-programul va avea intercalate pauze (coffee-break)

-masa de seară se va servi la ora 20.

 

A doua zi:

-activitate desfăşurată în plen;comunicări ştiinţifice timp de patru ore,cu două pauze

intercalate

-pauza de prânz de două ore.

-după amiaza va fi dedicată acţiunilor privitoare la închiderea lucrărilor Congresului;

-încheierea rezoluţiei Congresului

-conceperea comunicatului de presă;

Stabilirea temei Congresului următor;Intonarea Imnului Congresului

-masa de seară se va servi la ora 20.

 

Programul zilei de sămbătă 08 iulie:

  • Ora 8.00 Micul dejun;
  • Ora 9.00,Îmbarcarea în microbuze,pentru excursie pe traseul Buzău –Trovanţii de la Bozioru(sau Babele de la Ulmet)-grota Fundu Peşterii,chilia lui Dionisie Torcătorul;
  • Ora 20 –servirea cinei urmată de „Seară românească,conversaţii,socializare“.

 

Programul zilei de duminică 09 iulie:

  • Ora 8.00,micul dejun;
  • Ora 10-plecarea participanţilor.

 

Pentru orice alte precizări nu ezitaţi să ne contactaţi atît la adresa de poştă electronică mai sus menţionată cît şi pe această adresă.

 

Cu stimă

Distribuie: