Al XVI-lea Congres internaţional de dacologie

congresul-de-dacologie-buzau-2015-origini-carpatice

Buzău, 16 – 18 august 2015

Între 16 şi 18 august 2015, s-au desfăşurat, la Buzău, lucrările congresului numit mai sus. Un eveniment cultural de prestigiu, care a onorat municipiul şi judeţul nostru. Dacă primele 11 congrese anuale ale Fundaţiei internaţionale „Dacia revival” (Reînvierea Daciei), cu sediul la New York, s-au ţinut la Bucureşti, următoarele au avut loc la Alba Iulia, Târgu Jiu şi apoi la Buzău. Ne-a onorat această alegere făcută de organizatorul internaţional, subliniindu-se astfel recunoaşterea că la noi preocupările pentru cunoaşterea şi popularizarea istoriei adevărate a strămoşilor noştri daci au căpătat valenţe importante.

S-a recunoscut public faptul că fără aportul autorităţilor locale şi judeţene această manifestare nu ar fi avut loc.

Pasionaţii de dacologie din zona noastră s-au constituit în asociaţia „Origini”, care depăşeşte 50 de membri şi care, co-organizator fiind, a participat la buna desfăşurare a acestui Congres, după cum au apreciat participanţii.

Aproape 200 de persoane din ţară şi din străinătate au fost întâmpinate de gazde în ziua de 16 august, către prânz, la intrarea în Crâng, de unde s-a mers la obeliscul din centrul parcului şi unde fanfara militară a garnizoanei a continuat primirea cu muzică patriotică şi muzică despre daci.

După intonarea imnului naţional oaspeţii, dar şi buzoienii prezenţi au ascultat luările de cuvânt de bun sosit. S-a menţionat că primirea la Obelisc a avut şi semnificaţia sublinierii faptului că acesta a fost ridicat în anul 1972 cu prilejul împlinirii a1600 de ani de atestare documentară a Buzăului, la 12 aprilie 372 d.H.

După instalarea la hotelul „Pietroasa” din Piaţa Daciei oaspeţii, însoţiţi de buzoieni, au vizitat Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei, unde au admirat Catedrala episcopală şi muzeul, vechi construcţii – monumente istorice şi de arhitectură în veche vatră de credinţă strămoşească.

O excursie cu autocarul şi autoturismele participanţilor, pe traseul Buzău – Verneşti – Tisău – Mănăstirea Ciolanu – Tabăra de sculptură Măgura – Fântâna lui Mihai Viteazu – Buzău a reprezentat un prim contact cu frumuseţea plaiurilor noastre.

Cina festivă din Salonul Olive al complexului „Pietroasa” a prilejuit revederea dintre cei care se cunoscuseră la congresele anterioare, dar şi legarea de noi prietenii. Un calificat grup folcloric a bucurat mesenii care, încântaţi, s-au prins în hore şi sârbe, în entuziasmul general.

Autor: ing. Eugen Ciobanu

Distribuie: