Al XVI-lea congres internațional de dacologie la Buzău

AL XVI–LEA CONGRES INTERNAŢIONAL DE DACOLOGIE
Buzău, 9 – 12 iulie 2015

Fundaţia ORIGINI CARPATICE împreună cu DACIA REVIVAL INTERNATIONAL SOCIETY Inc., New York, organizează cel de al XVI-lea Congres Internaţional de Dacologie la Buzău, în zilele de 9 – 12 iulie 2015.

Sosirea participanţilor la Buzău: joi, 9 iulie, începând cu ora 15,00, la hotel Pietroasa, Piaţa Daciei.

Cazarea şi masa:
hotel trei stele – 180 lei / zi / persoană;
hotel două stele – 90 lei / zi / persoană.
Transportul cu autocarul Bucureşti – Buzău şi retur: 80 lei/persoană.

Lucrările Congresului se vor desfăşura în trei secţiuni:
– Dacii în conştiinţa lumii;
– Personalităţi europene despre istoria geto-dacilor;
– Tezaure din secolele V î. Hr. – XI d. Hr. descoperite în spaţiul dacic.

Titlurile şi rezumatele lucrărilor propuse vor fi transmise pe adresa de e-mail: redactieasociatie@yahoo.com până la data de 20 iunie 2015, fiecare rezumat fiind de maximum 2 pagini.

Confirmarea participării se va face până la 20 iunie 2015, prin depunerea sumelor pentru cazare, masă şi transport în contul nr. RO39BTRLRONCRT0294040002, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Buzău.
Persoane de contact pentru detalii:

Vasile Prăjescu, manager proiect:
Tel.: 0722261843 sau 0744546100
e-mail: prajescuv@yahoo.com

Ştefan Davidescu, preşedinte Fundaţia ORIGINI CARPATICE
Tel.:0722 523 785

Distribuie: