Dacia Revival la ONU

identitatea-romanilor-dacia-origini-carpatice

DACIA REVIVAL LA O N U

Promovare de excepție la nivel internațional

Statut consultativ special pe lângă ECOSOC

Societatea Dacia Revival International Society Inc., fondată în urmă cu două decenii de domnul doctor Napoleon Săvescu, este organizație neguvernamentală recunoscută și apreciată de către Organizația Națiunilor Unite. La data de 8 aprilie 2015, societatea a fost admisă ca membru consultativ pe lângă Consiliului Economic și Social (ECOSOC) al Organizației Națiunilor Unite. „Dacia Revival” (Reînvierea Daciei) este singura organizație neguvernamentală românească având sediul central în Statele Unite, la New York.

Printre criteriile de admitere a unei ONG în această structură, se numără următoarele:
– activitățile organizației să fie relevante pentru activitatea ECOSOC;
– pentru a putea aplica, ONG-ul trebuie să aibă o existență (înregistrată oficial) de cel puțin 2 ani;
– la nivel decizional, în cadrul ONG-ului trebuie sa funcționeze un mecanism democratic;
– o proporție considerabilă a fondurilor rulate de ONG trebuie să provină din contribuții ale filialelor, ale membrilor cotizanți sau din alte surse neguvernamentale.

În momentul în care Consiliul aprobă recomandarea Comitetului pentru Organizații Neguvernamentale de a acorda unui ONG statutul consultativ, Secretariatul îi trimite acesteia o scrisoare oficială, menționând tipul de statut acordat (general sau special). La rândul său, ONG-ul trebuie să trimită Comitetului pentru Organizații Neguvernamentale, o dată la patru ani, un scurt raport de activitate, referindu-se mai ales la modul în care a contribuit la activitatea ONU (Raportul trimestrial).

Redăm mai jos, în traducere, prima parte a scrisorii de felicitare pe care societatea internațională „Dacia Revival” a primit-o de la Secția ONG-uri a Biroului pentru Suport și Coordonare al ECOSOC din cadrul ONU.

Stimate reprezentant al ONG,
10 aprilie 2015
Subiect: urmare a deciziei Consiliului Economic și Social

  Am plăcerea să vă informez că adunarea Consiliului Economic și Social (ECOSOC), în reuniunea de coordonare și administrare din 8 aprilie 2015 a adoptat recomandarea Comitetului pentru Organizații Neguvernamentale (Comitetul ONG) de a acorda un statut consultativ special organizației dumneavoastră, Dacia Revival International Society Inc. În numele întregului personal al Secției ONG-uri / Biroului pentru Suport și Coordonare al ECOSOC / Departamentului Economic și Social (DESA), vă rugăm să primiți sincerele noastre felicitări.

Cu stimă, Alberto Padova

Șef în exercițiu al Secției ONG

Biroul pentru Suport și Coordonare al ECOSOC, Organizația Națiunilor Unite

Statutul consultativ acordat unei organizații îi permite să participe la lucrările ECOSOC, la reuniunile, activitățile și conferințele Organizației Națiunilor Unite, putând desemna reprezentanți la sediul din New York și la birourile din Geneva și Viena ale acesteia, să se angajeze în mod activ, în diverse moduri, împreună cu ECOSOC și cu filialele acestuia, precum și cu Secretariatul Națiunilor Unite, în programe, fonduri, agenții și altele.

Distribuie: